Centrale telefoniczne

  • Instalacja, programowanie i uruchomienie central telefonicznych
  • Serwis i konserwacja central telefonicznych
  • Projektowanie i wykonawstwo sieci teletechnicznych (telefonicznych)
  • Instalacja i obsługa systemów taryfikacji rozmów
  • Doradztwo w zakresie doboru sprzętu w rozwiązaniach teleinformatycznych
  • Instalacja systemów do nagrywania rozmów telefonicznych